Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

Медицина

Гигиена жилищ
Жилище – среда обитания человека на протяжении длительного времени, обеспечивающая комфортные условия и не оказывающая негативного воздействия на состояние его здоровья
  Гигиена жилищ, 31.10.2011   25.3 Kb. #2059

Гидро- и гемодинамика. Гидродинамика
Гидродинамика – раздел физики, изучающий основные законы движения жидкостей и их взаимодействие с окружающими твёрдыми телами
  Физика итог   425.5 Kb. #2060

Вступление возбужденной молекулы в химическую реакцию с образованием первых устойчивых фотопродуктов
На фотохимической стадии происходит вступление возбужденной молекулы в химическую реакцию с образованием первых устойчивых фотопродуктов
  физика   16.77 Kb. #2061

Ведення вагітних із гострим вірусним гепатитом
Гострий вірусний гепатит – це дифузне запалення печінки, вірусної етіології, яке супроводжується жовтяницею та причина якого не пов’язана з вагітністю
  Ведення вагітних із гострим вірусним гепатитом   43 Kb. #4284

Ведення вагітності у жінок з імунними конфліктами
Аг) плода Rh-групи, включаючи Сс, Dd і Ее (кодуються Rh-алелями). Антитіла (Ат), які утворилися, проникаючи через плаценту, викликають екстраваскулярний гемоліз (опсонізація еритроцитів плода Ат жінки і фагоцитоз еритроцитів) та анемію, що призводить до розвитку еритробластозу плода
  Ведення вагітності у жінок з імунними конфліктами   98 Kb. #4285

Затримка росту плода
Мгв. Тільки 10 дітей з найнижчою масою відносяться до плодів, малих для гестаційного віку. Чим нижча перцентиль для визначення мгв, тим більша імовірність затримки росту плода. При цьому низька маса плода не обов'язково пов'язана з затримкою його росту
  Затримка росту плода   106.5 Kb. #4286

Кафедра госпітальної терапії №2 Екзаменаційні питання з госпітальної терапії для студентів 5 курсу медичних факультетів
Гіпертонічна хвороба. Визначення. Етіологія і патогенез. Класифікація. Клінічна картина різних стадій. Гемодинамічні варіанти. Перебіг, ускладнення, лікування
  Екзаменаційні питання з госпітальної терапії для студентів 5 кур   69.97 Kb. #4287

Билеты на экзамен по хирургии для 5-го курса
Діагноз. Визначення терміну. Оформлення клінічного діагнозу. Патолого-анатомічний
  Білети на іспит   73 Kb. #4289

Патологія жовточної протоки
Поживні речовини з жовточного мішку поступають до первинної кишки через жовточну протоку до моменту розвитку плацентарного кровообігу, що бере на себе функцію живлення плода. На цьому етапі необхідність в жовточному мішку та його протоці відпадає, і вони облітеруютсья на 5-7 тиждні вагітності
  Патологія жовточної протоки   72 Kb. #4290

Пример блока вопросов, который будет предложен на экзамене по инфекционным болезням студентам 5 курса медицинских факультетов
Перечислите не менее 3-х инфекционных заболеваний, при лечении которых применяют специфическую сыворотку
  Пример блока вопросов, который будет предложен на экзамене по и   21.5 Kb. #4293

Фiзiологiя кровообiгу
В експериментi охолоджують окремi структури серця. На яку структуру впливали, якщо внаслiдок цього частота серцевих
  6 Кровообіг стомат   121.5 Kb. #4294

Ядерні аварії
А. Беккерелем явища радіоактивності, яке А. Енштейн назвав найбільш революційною силою технічного прогресу з часів, як доісторична людина відкрила вогонь. Проте відомо, що будь-який технічний прогрес, з одного боку, приносить користь, а з іншого небезпеку
  Розділ 16. ЯДЕРНІ АВАРІЇ   474.3 Kb. #4298

Протокол № від200 p. Зав кафедрою проф. В. О. Маланчук методична розробка для самостійної позааудиторної роботи
Для вирішення основних завдань при лікуванні хворих з переломами кісток щелепно-лицевої ділянки необхідно проведення наступних основних заходів
  Остеосинтез при переломах кісток обличчя, біологічні засади реге   187 Kb. #4299

Перелік питань до Державного комплексного практично-орієнтованого іспиту з дисципліни «Хірургічна стоматологія»
Асептика та антисептика під час операцій на щелепно-лицевій ділянці (щлд) в умовах поліклініки та стаціонару
  Перелік питань до Державного комплексного практично-орієнтованог   91.5 Kb. #4300

Перелік практичних навичок
  Перелік практичних навичок з хірургічної стоматології до компле   24.5 Kb. #4301


  1   2